MSI Crosshair 17 B12UEZ-455KH

MSI Crosshair 17 B12UEZ-455KH $1649
CPUជំនាន់12
CPU: i7-12700H 12th Gen Intel Core
RAM: DDR4 16GB
STORAGE: NVMe PCIe Gen 3 512GB
DISPLAY: 17.3″ FHD (1920×1080), 360Hz, IPS-Level
GRAPHICS: RTX 3060 6GB
OS: Winodows 11
KeyboardB Multi Colors
អង្គរតិច ☎ 012 23 00 86 / 093 23 00 86 / 063 6666 777

Share and like:
error

សូមជួយ Follow, Like and Share: ដើម្បីទទួលបានពត័មានថ្មីៗ អគុណ