សូមទំនាក់ទំនងមកលេខខាងក្រោមសំរាប់ពត៏មានបន្ថែម:
☎ 093 23 00 86 Smart
☎ 012 23 00 86 CellCard
☎ 063 6666 777 Metfone
ទីតាំងអង្គរតិចកុំព្យូទ័រនៅទល់មុខមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ ក្រុងសៀមរាប
Street Tep Vong, Svay Dong Kum, Siem Reap,
Cambodia, (In-front of Angkor Hospital for Children).
Google map: https://g.page/AngkorTech

Showing the single result