• លក្ខខណ្ឌ&ឯកសារតម្រូវ
 • អតិថិជនត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ដល់៦៥ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានប្រាក់ចំណូលចាប់ពី១០០ ដុល្លារឡើងទៅ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែន
 • ឯកសារបញ្ជាក់ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន(សៀវភៅគ្រួសារ, លិខិតបញ្ជាក់ពីការស្នាក់នៅ,លិខិតបញ្ជាក់ពីទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន)
 • ទីតាំង​ស្នាក់នៅ ឬ​ប្រកប​អាជីវកម្ម ក្នុង ខេត្តសៀមរាប
 • លិខិតបញ្ជាក់ពីប្រាក់ចំណូល (សក្ខីប័ត្របើកប្រាក់បៀវត្ស, កិច្ចសន្យាការងារ, លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់បៀវត្ស ឬរបាយការណ៍ធនាគារ)
 • កម្រៃ​សេវា​លើ​ការ​ដាក់ពាក្យ: ៣ ដុល្លារអាមេរិក (៦ ដុល្លារអាមេរិក ប្រសិន​បើមាន​អ្នកធានា ឬ អ្នករួមខ្ចី)
 • ទំហំ​ឥណទាន​រហូតដល់ ៥,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • រយៈពេល​កម្ចី: ៦ខែ ១២ខែ ១៨ខែ ឬ​ ២៤ខែ
 • គ្មាន​ទ្រព្យ​ធានា
 • ​អ្នកផ្តល់កម្ចីធនាគារ អីអន http://aeon.com.kh/

សូមទំនាក់ទំនងមកលេខខាងក្រោមសំរាប់ពត៏មានបន្ថែម:
☎ 093 23 00 86 Smart
☎ 012 23 00 86 CellCard
☎ 063 6666 777 Metfone
ទីតាំងនៅទល់មុខមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ ក្រុងសៀមរាប
Street Tep Vong, Svay Dong Kum, Siem Reap,
Cambodia, (In-front of Angkor Hospital for Children).
Google map: https://g.page/AngkorTech