មហាសេដ្ឋី Hacker រុស្ស៊ី – Evil Corp hacker

សូមអភ័យទោស វិដេអូនិយាយភាសារខ្មែរ ត្រូវបានខូច ដោយមិនដឹងមូលហេតុ។

Credit: Imagine If

Evil Corp: ‘My hunt for the world’s most wanted hackers’
Maksim Yakubets, Igor Turashev and seven others allegedly from Evil Corp were sanctioned, indicted or designated in December 2019
Maksim Yakubets drives a custom Lamborghini with the Russian word for “thief” on the licence plate
Maksim Yakubets’ wedding may have cost more than half a million dollars
Igor Turashev is accused of being a system administrator for Evil Corp
An alleged member of Evil Corp holding wads of cash

Share and like:
error

សូមជួយ Follow, Like and Share: ដើម្បីទទួលបានពត័មានថ្មីៗ អគុណ