កែរឡាន JEEP សេរីចាស ទៅជាឡានអគ្គិសនី

1967 JEEP GASOLINE Conversion To ELECTRIC Car at home Using DC 72v 3000W Brushless Reducer Motor

Credit to: Creative Channel

Share and like:
error

សូមជួយ Follow, Like and Share: ដើម្បីទទួលបានពត័មានថ្មីៗ អគុណ