(មួយទឹក)DELL Latitude E5510 i5 ($199)

(មួយទឹក)DELL Latitude E5510
CPU Intel® Core™ i5 2.67 GHz
RAM DDR3 4GB
HDD 250G
SCREEN 15.6″ HD , ​​​​​
WIFI,BT,WEBCAM,DVD

CALL NOW: 063 76 79 79 | 012 23 00 86 | 093 23 00 86 |(សៀមរាប)


CALL NOW: 063 76 79 79 | 012 23 00 86 | 093 23 00 86 |(សៀមរាប)

 

Share and like:
error
error

សូមជួយ Follow, Like and Share: ដើម្បីទទួលបានពត័មានថ្មីៗ អគុណ