CPU INTEL

CPU ជំនាន់ 8
*-I3 8100 3.6G/6M 128$
*-I5 8400 2.8G/9M 225$
*-I7 8700 3.2G/12M 369$
*-I7 8700K 3.7G/12M 435$

CPU ជំនាន់ទី 9
-I5 8600K 3.7G/9M 365$
*-I7 9700K 3.6G/12M 449$
*-9 9900K 3.6G/16M 599$

សូមទំនាក់ទំនងមកលេខខាងក្រោមសំរាប់ពត៏មានបន្ថែម:
063 76 79 79 / 012 23 00 86 / 093 23 00 87.(Location)

Share and like:

សូមជួយ Follow, Like and Share: ដើម្បីទទួលបានពត័មានថ្មីៗ អគុណ