CPU Cooling Fan

Fan CPU Price
Cooler Master V8 GTS (2011-v3/1151)  $167
Fan CPU Price
CORSIR HYDRO Iceberg 120 $75
Fan CPU Price
CORSIR HYDRO Iceberg 240 56.00 $86
CORSIR HYDRO H80i v2 (2011-v3/1151) $167
CORSIR HYDRO H100 (2011-v2/1151)  $201
CORSIR HYDRO H115i  $201
CORSIR HYDRO H100i GTX (2011-v3/1151) No Stock  $201
Fan CPU AMD  $9
Fan CPU SAMA Z3 (intel + AMD)  $18
Fan CPU PC Cooler E92F (intel + AMD)  $21
Fan CPU 9025 LED 17.00 $37
Fan CPU Deep Cool GAMMAXX400   $35
Fan CPU S99 2011  $55

សូមទំនាក់ទំនងមកលេខខាងក្រោមសំរាប់ពត៏មានបន្ថែម:
063 76 79 79 / 012 23 00 86 / 093 23 00 87.(សៀមរាប)

Share and like:

សូមជួយ Follow, Like and Share: ដើម្បីទទួលបានពត័មានថ្មីៗ អគុណ